Somos László plébános soha nem tervezte, hogy cigányokkal akar majd foglalkozni, és egy olyan rendszert épít fel, amely a plébánián messze túlmutat. Évek óta számos családon segít, igyekszik minden olyan környéki településre eljutni, ahol a cigányság szegregátumokban él. A plébános szerint ez idő alatt rengeteget köszönhetett a szegénysorban élő cigányoknak, akik szeretettel és bizalommal fogadták. A plébános szerint ezt a szeretetet most viszonozza a cigánypasztorációban. A szegénysorban megtalálta Jézust, az önfeláldozót, aki azonosítja magát a legelesettebb emberekkel.
Több mint huszonöt éve szentelték pappá Somos László atyát, aki közel huszonhárom éve plébánosa Kaposfőnek. Az atyának számos története van az elmúlt negyedszázadról, amióta katolikus papként teljesít szolgálatot és segít a rászorulókon. Az atya szerint egyik legmeghatározóbb pillanat az életében az volt, amikor a '90-es években átvette a megbízását Kaposfőn. „Idejöttem 1994. augusztus 16-án, 11 órakor. Ezt pontosan tudom, mert ekkora volt megbeszélve az átadás. A nagy dolgokra pedig az ember természetesen emlékszik" – meséli. Ősszel már hittant tanított az iskolában, így a gyerekekkel korábban meg tudott ismerkedni, rajtuk keresztül pedig a szülők is felvették az atyával a kapcsolatot.
Back to Top